Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА Аудит

Фінансовий консалтинг

  • Постановка управлінського обліку, в т.ч. розробка детальних інструкцій і правил ведення управлінського (внутрішнього) обліку компанії, а також  допомога в її реалізації;
  • Розробка і впровадження системи бюджетування, а також контролю руху коштів, що припускає опис процедур і правил формування, а також контролю і аналізу виконання бюджету компанії в цілому;
  • Економічний аналіз  діяльності окремо взятої компанії, а також групи компаній. Пропозиція клієнтові декількох варіантів моделей подібного аналізу;
  • Підготовка короткострокових і довгострокових бізнес-планів, в т.ч. що припускають розробку докладної програми діяльності компанії, направленої на досягнення поставленої стратегічної мети в короткостроковій і довгостроковій перспективі;
  • Організація фінансової служби компанії  «З нуля», що припускає пропозицію оптимальної структури фінансової служби, включаючи розстановку векторів підпорядкування, опис посадових обов'язків співробітників, системи відповідальності за відступ від виконання доручених таким співробітникам обов'язків, а також визначення загальних правил роботи фінансової служби;
  • Оптимізація роботи фінансового департаменту для торгових роздрібних компаній, виробничих, будівництва, холдингів.
  • Надання рекомендацій по організації (реорганізації) фінансового департаменту окремо взятої компанії, а також групи компаній. Пропозиції по поліпшенню роботи фінансової служби компанії з урахуванням виконання поставлених завдань перед нею;
  • Забезпечення допомоги в отриманні кредитів і грантів, випуску цінних паперів, що припускає ведення переговорів з фінансовими установами від імені компанії, відстоювання її інтересів, підготовка необхідного пакету документів, інше.

  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

- - Internet 
 , ,
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ