Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо податкових наслідків списання товарів медичного призначення

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 09.08.2018 р. N 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо порядку списання товарів медичного призначення.

Щодо оподаткування ПДВ

У разі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення) у зв'язку з визнанням їх непридатними для використання, такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

Оскільки платником податку на додану вартість здійснюється операція зі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення), то вони починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю такого платника податку.

Як зазначено у зверненні платника, товари (вироби) медичного призначення на момент їх придбання платником звільнялись від оподаткування.

Враховуючи викладене, у разі, якщо товарно-матеріальні цінності (в тому числі товари (вироби) медичного призначення) придбані без включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, то податкові зобов'язання при їх списанні не нараховуються.

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

У випадку ліквідації основних засобів, які використовуються у господарській діяльності, та підлягають амортизації у податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

У разі ліквідації основних засобів, які не використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується (згідно з пунктом 138.1 ПКУ) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком, та зменшується (згідно з пунктом 138.2 ПКУ) на суму первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.

При цьому на вартість матеріальних активів, що обліковуються у складі запасів і не амортизуються, коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 ПКУ не здійснюється.

(Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.08.2018 р. N 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок оподаткування ПДВ»)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

- - Internet 
 , ,
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ