Послуги

Ми надаємо такі аудиторські послуги:
 • Фінансовий аудит передбачає аудит фінансової звітності, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності [МСФЗ] та Національних принципів (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в Україні [НП(с)БО]
 • Податковий аудит включає аудит податкових декларацій та іншої супровідної звітності, підготовленої у відповідності до вимог податкового законодавства України
 • Оглядові  аудиторські перевірки
 • Спеціальні аудиторські звіти та завдання (спеціальні перевірки та підготовка рекомендацій)
 • Комплексна перевірка підприємства перед придбанням
  (Pre-acquisition due diligence)
 • Виконання відповідних погоджених процедур згідно індивідуального технічного завдання покупця щодо відчуження відповідних активів, корпоративних прав та/або часток
  (Acquirer due diligence)
 • Передпродажна експертиза на запит продавця
  (Vendor due diligence)
 • Ґрунтовний аналіз податкових, фінансових та облікових аспектів, а також відповідних ризиків щодо укладання договорів купівлі-продажу та інших документів, котрі супроводжують угоду
 • Сприяння у визначенні ціни і механізмів здійснення угоди
 • Підтримка Клієнта у веденні переговорів щодо реалізації угоди
 • Повний юридичний супровід угоди
 • Послуги з компіляції та консолідації фінансової звітності в регламенті МСФЗ, НП(с)БО, а також відповідних внутрішньо-корпоративних стандартів Клієнта
 • Виконання широкого спектру погоджених процедур
 • Організація процесу переходу на МСФЗ
 • Розробка та впровадження облікової політики, методології та відповідного інструментарію
 • Допомога в тестуванні бухгалтерів та інших фінансових спеціалістів з урахуванням вимог конкретного Клієнта
 • Консультаційна підтримка з різних галузей бухгалтерського обліку та процесу складання відповідної фінансової звітності
 • Послуги з питань впровадження системи фінансового та податкового контролю, підвищення ефективності роботи системи внутрішнього аудиту на підприємстві, а також оптимізація розподілу повноважень і відповідальності персоналу Клієнта
 • Допомога у вирішенні інших питань, пов’язаних з  обліком та аудитом
 • Стратегічний консалтинг
 • Фінансовий консалтинг
 • Консультаційні послуги з ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, включаючи послуги інтегрованої системи аутсорсінга з використанням спеціалізованого програмного забезпечення Клієнта
 • Підготовка комплексних розрахунків, первинної документації та складання відповідної податкової та бухгалтерської звітності Клієнта та її передача уповноваженим державним органам
 • Ведення бухгалтерського обліку та складання відповідних форм та розгорнутих пояснень згідно внутрішньо-корпоративних вимог та правил Клієнта або його материнської компанії
 • Аналіз податкового статусу окремих операцій, з урахуванням відповідних ризиків і податкового навантаження, а також допомога Клієнту у виборі найкращого рішення щодо практичної реалізації таких операцій
 • Юридична допомога в найкращому документальному оформленні вже здійснених господарських операцій та/або транзакцій, які очікуються
 • У випадку самостійного ведення Клієнтом податкового обліку, ми пропонуємо професійні консультації і послуги з перевірки правильності здійснення окремих розрахунків і податкового навантаження на підприємство
 • Активна взаємодія та врегулювання спірних питань з податковими органами, включаючи, але не обмежуючись:

– дослідженням суперечливих та ризикованих питань, аналіз конкретної ситуації та документів, стосовно яких виник податковий спір

– надання коментарів та тлумачень щодо обґрунтованості претензій та висунутих вимог податковими органами з огляду на чинне податкове законодавство та поширену судову та ділову практику

– розробка правової позиції Клієнта стосовно спірних податкових питань, додаткових аргументів на користь позиції, якої дотримується Клієнт

– складання необхідних процесуальних та інших документів (позовні заяви, скарги, відзиви, заперечення, пояснення тощо)